Groots In Zorg

“Houd regie over uw eigen verpleging/verzorging”


Thuis blijven wonen maar wel iemand in de buurt hebben die er speciaal voor u is en de tijd voor u neemt?
Dat kan bij Groots in Zorg.
Als ervaren verpleegkundige zet ik mij graag in om de zorg niet alleen goed, maar ook op een persoonlijke manier te laten verlopen.
Mijn doel hierbij is dat u zolang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en de regie over uw leven houdt.
Ik werk vanuit mijn hart, waarbij de omgang tussen u en mij berust op wederzijds respect.
Voor de vergoeding van de zorg kunt u kiezen voor Zorg in Natura of PGB.
Tijdens het kennismakingsgesprek komt dit vanzelf aan de orde.


“Het verschil in aandacht is niet meetbaar, maar wel voelbaar.”